KONTAKT

08 Bilbärgning Sörmland AB
Box 3096, 
136 03 Haninge

Besöksadress: Åkerivägen 89, 152 42 Södertälje

Telefon: 08-550 30 550

E-post: info@08bilbargning.se

Org nr: 559191-5151

Administrativa frågor:
Jonny Bodås Vengelin
070-232 66 83